Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Aralık Ayında Yüzde 22,1 Oranında Arttı

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Aralık Ayında Yüzde 22,1 Oranında Arttı
Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 22,1 oranında artışla 145,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 22,1 oranında artışla 145,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni duyurdu. Buna göre, Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 22,1 oranında artışla 145,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 22,3 oranında artarak 60,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 19,7 oranında artarak 52,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında artarak 10,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 32,5 oranında artarak 20,3 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 20,6 oranında artışla 16,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 30,1 oranında artışla 12,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 20,7 oranında artarak 46,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 30 oranında artarak 28,9 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 18,2 oranında artarak 83,9 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 20,9 oranında artarak 73,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 23 oranında artarak 70,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2021 yıl sonunda 433 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Aralık sonu itibarıyla 676 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 121 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2022 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 45,2'si dolar, yüzde 26'sı euro, yüzde 9,7'si TL ve yüzde 19,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2022 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 190,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 15,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 21,2, Merkez Bankası'nın yüzde 17,2, özel sektörün ise yüzde 61,6 oranında paya sahip olduğu gözlendi.